Myrna de Bruijn

Grafisch ontwerp

Onderzoekt systemen en constructies die de mens en het universum hebben gecreëerd.

Wetenschap & Fictie
Music from outer space

Mapping time travel

Universe of Data

Flora in visible planets


Visuele identiteit
Self Evaluation Report WdKA

Henri Winkelman Award


Studio
Over
Contact

Music from Outer Space

Juni 2020

De betekenis en contemplatie van de werkelijkheid kan een heel andere vorm aannemen dan ze lijkt te hebben. Realiteit heeft weinig te maken met 'echt' zijn, want wat is 'echt'?

Veel wetenschappers en filosofen beweren dat onze ervaring van de werkelijkheid allesbehalve de waarheid is. In een Ted Talk van Anil Seth, die een neurowetenschapper is, zegt hij: "We zijn allemaal aan het hallucineren de hele tijd (...) Het is alleen dat wanneer we het eens zijn over onze hallucinaties, we dat realiteit noemen". Deze uitspraak deed me nadenken over het mysterie van de werkelijkheid en inspireerde me om mijn project op dit onderwerp te richten. Het is een onderwerp waar ik me dagelijks mee bezig houd, en het is een overkoepelend thema binnen mijn werk.

Om de betekenis van de werkelijkheid vanuit een breed perspectief te onderzoeken zocht ik binnen de wetenschap, maar ook alternatieve wetenschappen, zoals sciencefiction. Ik begon teksten te verzamelen uit bronnen die mijn persoonlijke mening, geconstrueerd door mijn onderzoek, bevestigden. Ik drukte ze af, hing ze aan mijn muur en zag een interessante gemeenschappelijke taal. Er ontstond een nieuw verhaal. Ik heb deze, zoals ik het zelf noem, gecomponeerd in een manifest. Door te knippen en te ordenen, worden de stukken uit hun oorspronkelijke context gehaald, waardoor ze een nieuwe betekenis krijgen. Het manifest is een mooie metafoor voor mijn statement. Ik hoop dat de werkelijkheid ook zo geconstrueerd kan worden.

Het manifest wordt overdag op willekeurige tijdstippen verzonden. Op deze tussenliggende frequentie is witte ruis hoorbaar. Het manifest eindigt met de zin ‘Er komt een moment waarop we de muziek alles laten overnemen’. En dan begint de witte ruis weer. Ik zie dit geluid als muziek die het universum voor ons heeft samengesteld - achtergrondmuziek om na te denken over wat 'echt' is.

U kunt het manifest beluisteren op https://musicfromouter.space/