Myrna de Bruijn

Grafisch ontwerp

Onderzoekt systemen en constructies die de mens en het universum hebben gecreëerd.

Wetenschap & Fictie
Music from outer space

Mapping time travel

Universe of Data

Flora in visible planets


Visuele identiteit
Self Evaluation Report WdKA

Henri Winkelman Award


Studio
Over
Contact

Self-evaluation Report WdKA

Juni 2019
Publicatie & Website ontwerp

-------------

Elegant, functional and lucid design by a designer who was committed to the assignment and the people involved. Myrna devoted more than skills to the project. The scope of the project, spreading from website to printed material, showed devotion to detail, understanding of the layered communication goals and considerable design skills. It really proved to be a work of love.

Jeroen Chabot
Dean Willem de Kooning Academy – Rotterdam University of Applied Sciences.

-------------

Online publicatie

Elke zes jaar moet de academie het niveau testen voor accreditatie. Ik ben gevraagd om deze publicaties te ontwerpen. De publicaties bestaan ​​uit drie verschillende delen. Allereerst de alumni sectie, waarin het functioneren van de afgestudeerden een grote rol speelt. Het tweede grote deel is het tekstrapport, waarin de opleidingen Fine Art & Design en de academie worden beschreven. Ter ondersteuning van deze teksten is er een derde boekje met diagrammen die structuren duidelijk maken, om de complexe informatie visueel te verduidelijken. Door gebruik te maken van verschillende onderdelen kan de lezer kiezen in welke volgorde de informatie gelezen kan worden.

De online omgeving van dit rapport moet ook de onafhankelijke kwaliteiten van de afdruk ondersteunen. Daarom heeft het tekstdocument een gesplitst scherm, om te kunnen navigeren van tekst naar bijlage en vice versa.

Het ontwerp is een taal die inhoudelijke tekstuele verduidelijking biedt. Drie belangrijke elementen zijn tijdens de hele studie aanwezig binnen de academie, namelijk; majors, praktijken en stations. Deze aanwijzingen zijn aan kleuren gekoppeld en worden in tekst en afbeeldingen gebruikt wanneer ze over het betreffende onderwerp gaan.

Ik ben bij dit project betrokken geweest in termen van inhoud, vorm, structuur en ontwerp. Dankzij het succes van dit project heb ik een gelijkwaardige publicatie ontworpen voor de WdKA lerarenopleiding.